.NET için Dialogflow API İstemci Kitaplığı

Dialogflow API: Sohbet arayüzleri (ör. chatbot'lar, ses destekli uygulamalar ve cihazlar) oluşturur.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Dialogflow API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Dialogflow.v2.