.NET için Campaign Manager 360 API İstemci Kitaplığı

Campaign Manager 360 API: Campaign Manager 360 için büyük veya karmaşık trafik işlemleri, raporlama ve ilişkilendirme iş akışlarını verimli bir şekilde yönetmek üzere uygulamalar oluşturun.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Campaign Manager 360 API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Dfareporting.v3_5.