Biblioteka klienta interfejsu Cloud Deployment Manager V2 API dla .NET

Interfejs API Cloud Deployment Manager w wersji 2: służy do konfigurowania, wdrażania i wyświetlania usług oraz interfejsów API Google Cloud za pomocą szablonów, które określają wdrożenia zasobów Cloud.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Cloud Deployment Manager API w wersji 2 przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.DeploymentManager.v2beta.