.NET için Cloud Deployment Manager V2 API İstemci Kitaplığı

Cloud Deployment Manager V2 API: Google Cloud Deployment Manager v2 API, Cloud kaynaklarının dağıtımlarını belirten şablonlar aracılığıyla Google Cloud hizmetlerini ve API'lerini yapılandırma, dağıtma ve görüntülemeye yönelik hizmetler sunar.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Deployment Manager V2 API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.DeploymentManager.alpha.