.NET için Cloud Dataproc API İstemci Kitaplığı

Cloud Dataproc API: Google Cloud Platform'da Hadoop tabanlı kümeleri ve işleri yönetir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Dataproc API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer almaktadır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Dataproc.v1.