Biblioteka klienta Cloud Dataproc API dla .NET

Cloud Dataproc API: zarządza klastrami i zadaniami opartymi na Hadoop w Google Cloud Platform.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak rozpocząć korzystanie z interfejsu Cloud Dataproc API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Dataproc.v1.