.NET için Cloud Dataplex API İstemci Kitaplığı

Cloud Dataplex API: Dataplex API, veri göllerinin yaşam döngüsünü yönetmek için kullanılır.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Dataplex API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.CloudDataplex.v1.