Biblioteka klienta Cloud Dataplex API dla .NET

Cloud Dataplex API: interfejs Dataplex API służy do zarządzania cyklem życia jezior danych.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Cloud Dataplex API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudDataplex.v1.