Biblioteka klienta interfejsu API potoków danych dla języka .NET

Interfejs API potoków danych: potoki danych to interfejs do tworzenia i aktualizowania cyklicznych zadań analizy danych oraz do zarządzania nimi.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu API potoków danych i biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Datapipelines.v1.