Biblioteka klienta interfejsu Database Migration API dla .NET

Interfejs API do migracji baz danych: umożliwia zarządzanie zasobami usługi migracji baz danych Cloud w Google Cloud Platform.

Ta strona zawiera informacje na temat rozpoczynania pracy z interfejsem Database Migration API za pomocą biblioteki klienta interfejsu API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.DatabaseMigrationService.v1beta1.