Biblioteka klienta interfejsu Database Migration API dla .NET

Database Migration API: pozwala zarządzać zasobami usługi migracji baz danych Cloud w Google Cloud Platform.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Database Migration API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.DatabaseMigrationService.v1.