.NET için Data Labeling API İstemci Kitaplığı

Data Labeling API: Public API for Google Cloud AI Data Labeling Service.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Data Labeling API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.DataLabeling.v1beta1.