Biblioteka klienta interfejsu Data Labeling API dla .NET

Data Labeling API: Public API na potrzeby usługi dodawania etykiet do danych w Google Cloud AI.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Data Labeling API z biblioteką klienta interfejsu API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.DataLabeling.v1beta1.