.NET için Dataflow API İstemci Kitaplığı

Dataflow API: Google Cloud Platform'daki Google Cloud Dataflow projelerini yönetir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Dataflow API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Dataflow.v1b3.