Biblioteka klienta Dataflow API dla .NET

Dataflow API: zarządza projektami Google Cloud Dataflow w Google Cloud Platform.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Dataflow API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Dataflow.v1b3.