Biblioteka klienta Dataflow API dla .NET

Dataflow API: zarządzanie projektami Google Cloud Dataflow w Google Cloud Platform.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Dataflow API za pomocą biblioteki klienta interfejsu API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Dataflow.v1b3.