Biblioteka klienta Google Cloud Data Catalog API dla .NET

Google Cloud Data Catalog API: w pełni zarządzana i wysoce skalowalna usługa wykrywania danych i zarządzania metadanymi.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Google Cloud Data Catalog API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.DataCatalog.v1beta1.