Biblioteka klienta interfejsu API Google Cloud Data Catalog dla .NET

Google Cloud Data Catalog API: w pełni zarządzana i wysoce skalowalna usługa wykrywania danych i zarządzania metadanymi.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Google Cloud Data Catalog API przy użyciu Biblioteki klienta Google API dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.DataCatalog.v1beta1.