.NET için Google Cloud Data Catalog API İstemci Kitaplığı

Google Cloud Data Catalog API: Tümüyle yönetilen, yüksek düzeyde ölçeklenebilir bir veri keşfi ve meta veri yönetimi hizmeti.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Google Cloud Data Catalog API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.DataCatalog.v1.