Biblioteka klienta interfejsu Custom Search API dla języka .NET

Custom Search API: wyszukuje w witrynie lub kolekcji stron internetowych

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Custom Search API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CustomSearchAPI.v1.