.NET için Container Analysis API İstemci Kitaplığı

Container Analysis API: Tüm yazılım yapılarınızla ilgili kritik meta verilerin depolanıp alınmasını sağlayan Grafeas API uygulaması.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Container Analysis API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.ContainerAnalysis.v1.