Biblioteka klienta Kubernetes Engine API dla .NET

Kubernetes Engine API: tworzy aplikacje oparte na kontenerach i nimi zarządza, korzystając z technologii Kubernetes typu open source.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak rozpocząć korzystanie z Kubernetes Engine API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Container.v1.