Biblioteka klienta Contact Center AI Insights API dla .NET

Interfejs Contact Center AI Insights API:

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Contact Center AI Insights API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Contactcenterinsights.v1.