Biblioteka klienta interfejsu Connectors API dla .NET

Connectors API: umożliwia użytkownikom tworzenie połączeń z usługami Google Cloud i aplikacjami biznesowymi innych firm oraz zarządzanie nimi przy użyciu interfejsu oprogramowania sprzęgającego.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Connectors API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Connectors.v1.