.NET için Compute Engine API İstemci Kitaplığı

Compute Engine API: Google Cloud Platform'da sanal makineler oluşturur ve çalıştırır.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Compute Engine API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Compute.alpha.