.NET için Cloud Composer API İstemci Kitaplığı

Cloud Composer API: Google Cloud Platform'daki Apache Airflow ortamlarını yönetir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Composer API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer almaktadır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.CloudComposer.v1beta1.