Biblioteka klienta Cloud Trace API dla .NET

Cloud Trace API: wysyła dane logu czasu aplikacji do Cloud Trace, aby można je było wyświetlić. Domyślnie dane śledzenia są zbierane dla wszystkich aplikacji App Engine. Za pomocą tego interfejsu API można udostępniać dane śledzenia z innych aplikacji. Ta biblioteka jest używana do bezpośredniej interakcji z Cloud Trace API. Jeśli chcesz skonfigurować swoją aplikację pod kątem Cloud Trace, zalecamy użycie OpenTelemetry.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Cloud Trace API i biblioteki klienta interfejsu API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudTrace.v2beta1.