Biblioteka klienta Cloud Trace API dla .NET

Cloud Trace API: wysyła dane śledzenia aplikacji do Cloud Trace, aby je wyświetlić. Domyślnie dane śledzenia są zbierane dla wszystkich aplikacji App Engine. Dane śledzenia z innych aplikacji można przesyłać za pomocą tego interfejsu API. Ta biblioteka służy bezpośrednio do interakcji z interfejsem Cloud Trace API. Jeśli chcesz dostosować swoją aplikację do Cloud Trace, zalecamy korzystanie z OpenTelemetry.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat Cloud Trace API przy użyciu Biblioteki klienta Google API dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudTrace.v2beta1.