.NET için Cloud Trace API İstemci Kitaplığı

Cloud Trace API: Uygulama izleme verilerini, görüntülenmeleri için Cloud Trace'e gönderir. Trace verileri varsayılan olarak tüm App Engine uygulamaları için toplanır. Bu API kullanılarak diğer uygulamalardan gelen Trace verileri sağlanabilir. Bu kitaplık, doğrudan Cloud Trace API ile etkileşim kurmak için kullanılır. Uygulamanızı Cloud Trace için kullanmak istiyorsanız OpenTelemetry'yi kullanmanızı öneririz.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Trace API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.CloudTrace.v2.