Biblioteka klienta Cloud Tasks API dla .NET

Cloud Tasks API: zarządza wykonywaniem dużej liczby rozproszonych żądań.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Cloud Tasks API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudTasks.v2beta3.