Biblioteka klienta Cloud Shell API dla .NET

Cloud Shell API: umożliwia użytkownikom uruchamianie i konfigurowanie sesji interaktywnej powłoki w chmurze oraz łączenie się z nimi.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Cloud Shell API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudShell.v1.