.NET için Cloud Search API İstemci Kitaplığı

Cloud Search API: Cloud Search, Google Workspace verileri üzerinde bulut tabanlı arama özellikleri sunar. Cloud Search API, Google Workspace dışı verilerin Cloud Search'e dizine eklenmesine olanak tanır.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Search API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.CloudSearch.v1.