Biblioteka klienta Cloud Search API dla .NET

Cloud Search API: Cloud Search udostępnia funkcje wyszukiwania w chmurze zamiast danych Google Workspace. Interfejs Cloud Search API umożliwia indeksowanie danych spoza Google Workspace w Cloud Search.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z Cloud Search API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudSearch.v1.