.NET için Cloud Scheduler API İstemci Kitaplığı

Cloud Scheduler API: Düzenli olarak yinelenen bir programa göre çalışan işler oluşturur ve bu işleri yönetir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Scheduler API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.CloudScheduler.v1beta1.