.NET için Stackdriver Profiler API İstemci Kitaplığı

Stackdriver Profiler API: Sürekli profil oluşturma bilgilerini yönetir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Stackdriver Profiler API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.CloudProfiler.v2.