.NET için Cloud Key Management Service (KMS) API İstemci Kitaplığı

Cloud Key Management Service (KMS) API: Diğer bulut kaynakları ve uygulamaları tarafından doğrudan kullanım için merkezi bir bulut hizmetinde anahtarları yönetir ve şifreleme işlemleri gerçekleştirir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Key Management Service (KMS) API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer almaktadır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.CloudKMS.v1.