Biblioteka klienta interfejsu Cloud Key Management Service (KMS) API dla .NET

Interfejs API usługi Cloud Key Management Service (KMS): zarządza kluczami i wykonuje operacje kryptograficzne w centralnej usłudze w chmurze z możliwością bezpośredniego wykorzystania przez inne zasoby i aplikacje działające w chmurze.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Cloud Key Management Service (KMS) API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudKMS.v1.