.NET için Cloud IoT API İstemci Kitaplığı

Cloud IoT API: Google Cloud Platform'a bağlanan IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazlarını kaydeder ve yönetir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud IoT API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.CloudIot.v1.