.NET için Cloud Identity API İstemci Kitaplığı

Cloud Identity API: Kimlik kaynaklarını hazırlama ve yönetme API'si.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Identity API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.CloudIdentity.v1beta1.