Biblioteka klienta Cloud Identity API dla .NET

Cloud Identity API: interfejs API do udostępniania zasobów tożsamości i zarządzania nimi.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z Cloud Identity API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudIdentity.v1.