.NET için Cloud Functions API İstemci Kitaplığı

Cloud Functions API: Kullanıcılar tarafından sağlanıp etkinliklere göre yürütülen basit işlevleri yönetir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Functions API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.CloudFunctions.v1.