.NET için Error Reporting API İstemci Kitaplığı

Error Reporting API: Bulut hizmetleri ve uygulamalardaki benzer hataları gruplandırıp sayar, yeni hataları bildirir, hata gruplarına ve ilgili hatalara erişim sağlar.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Error Reporting API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Clouderrorreporting.v1beta1.