.NET için Google Cloud Deploy API İstemci Kitaplığı

Google Cloud Deploy API:

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Google Cloud Deploy API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.CloudDeploy.v1.