.NET için Cloud Debugger API İstemci Kitaplığı

Cloud Debugger API: Çalışan bir uygulamayı durdurmadan veya yavaşlatmadan, uygulamanın çağrı yığınını ve değişkenlerini inceler.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Debugger API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.CloudDebugger.v2.