.NET için Cloud Channel API İstemci Kitaplığı

Cloud Channel API: Cloud Channel API, Google Cloud iş ortaklarının GCP, Workspace, Haritalar ve Chrome dahil olmak üzere Google Cloud'un tamamında tek bir birleştirilmiş satış platformuna ve API'lere sahip olmasını sağlar.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Channel API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Cloudchannel.v1.