Biblioteka klienta Cloud Channel API dla .NET

Cloud Channel API: interfejs Cloud Channel API pozwala partnerom Google Cloud korzystać z jednej, ujednoliconej platformy sprzedaży i jednej ujednoliconej platformy sprzedaży oraz interfejsów API w całej usłudze Google Cloud, w tym w GCP, Workspace, Mapach i Chrome.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Cloud Channel API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Cloudchannel.v1.