.NET için Cloud Build API İstemci Kitaplığı

Cloud Build API: Google Cloud Platform'da derleme oluşturur ve yönetir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Build API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.CloudBuild.v1beta1.