Biblioteka klienta Cloud Build API dla .NET

Cloud Build API: tworzy kompilacje w Google Cloud Platform i nimi zarządza.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z Cloud Build API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudBuild.v1alpha1.