.NET için Cloud Asset API İstemci Kitaplığı

Cloud Asset API: Cloud Asset API, bulut kaynaklarının geçmişini ve envanterini yönetir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Asset API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.CloudAsset.v1p4beta1.