Biblioteka klienta interfejsu Google Classroom API dla .NET

Google Classroom API: umożliwia zarządzanie zajęciami, listami uczniów i zaproszeniami w Google Classroom.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Google Classroom API przy użyciu Biblioteki klienta Google API dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Classroom.v1.