.NET için Books API İstemci Kitaplığı

Books API: Google Books API, müşterilerin Google Kitaplar deposuna erişmesine olanak tanır.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Books API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Books.v1.