Biblioteka klienta interfejsu Books API dla języka .NET

Books API: interfejs Google Books API umożliwia klientom dostęp do repozytorium Książek Google.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Books API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Books.v1.