Biblioteka klienta interfejsu Binary Authorization API dla .NET

Binary Authorization API: interfejs zarządzania usługą Binary Authorization, która umożliwia weryfikację i kontrolę wdrożenia na podstawie zasad dotyczących obrazów wdrożonych w Google Kubernetes Engine (GKE), Anthos Service Mesh, Anthos Clusters i Cloud Run.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Binary Authorization API i korzystać z biblioteki klienta interfejsów API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.BinaryAuthorization.v1beta1.